04_081899
Trek au Ladakh - Le Stok Kangri (6127 m)